Упатства и презентации

Нови средства од WARM UP

Нови средства од WARM UP

  DWP125 средство за третман на дизел гориво против мрзнење: Против згуснување и создавање на парафини во дизел горивото, гасни горива и биогорива. Превенира проблеми поврзани со прекини на работа на моторот и неможност за стартување на ниски...

ПОВЕЌЕ

DPF Чистење, упатство за работа

DPF Чистење, упатство за работа

СЕТ ЗА ЧИСТЕЊЕ ФИЛТЕР ЗА ЧЕСТИЦИ (DPF, FAP….филтер)

Последните регулативи на Европската унија за намалување на емисијата на штетни гасови ги принудуваат производителите на автомобили

E-SHOP