Најново од PENNASOL, лесноодни моторни масла 0W-20 од најновата генерација